جین کمر کش 3867

سایز
رنگ
اضافه به مقایسه0
جدول سایز بندی
3867-26914

مشخصات

سایز65
کمر28 سانت _ باسن 31سانت _قد59 سانت
سایز70
کمر 30سانت _ باسن 32سانت _قد63 سانت
سایز 75
کمر 31سانت _ باسن 34سانت _قد67 سانت
سایز80
کمر32 سانت _ باسن 36سانت _قد72 سانت
سایز85
کمر33 سانت _ باسن 36سانت _قد77 سانت
سایز90
کمر 34سانت _ باسن37 سانت _قد82 سانت
سایز95
کمر 35سانت _ باسن 38سانت _قد87 سانت
سایز100
کمر 36سانت _ باسن39 سانت _قد92 سانت
سایز105
کمر37 سانت _ باسن 40سانت _قد96 سانت
محصولات مرتبط

تنظیمات

اضافه به مقایسه0

فهرست