جین دمپا دزری 3858

سایز
رنگ
اضافه به مقایسه0
جدول سایز بندی
3858-26298

مشخصات

سایز 60
سایز 60 ،کمر 25 سانت _ باسن 26سانت _قد55 سانت
سایز65
سایز 65،کمر26 سانت _ باسن 27سانت _قد61 سانت
سایز70
سایز 70 ،کمر 28سانت _ باسن 29سانت _قد65 سانت
سایز 75
سایز 75 ،کمر 29سانت _ باسن 31سانت _قد70 سانت
سایز80
سایز 80،کمر 31سانت _ باسن 33سانت _قد75 سانت
سایز85
سایز 85 ،کمر 32سانت _ باسن34 سانت _قد80
سایز90
سایز 90،کمر 33سانت _ باسن 35سانت _قد86 سانت
سایز95
سایز 95 ،کمر 35سانت _ باسن 36سانت _قد90 سانت
سایز100
سایز 100,کمر36 سانت _ باسن 38سانت _قد94 سانت
محصولات مرتبط

تنظیمات

اضافه به مقایسه0

فهرست