تونیک چهارخانه 2327

سایز
رنگ
موجودی : 0 عدد
اضافه به مقایسه0
جدول سایز بندی
2327-20281

مشخصات

سایز 10
پهنا42سانتی متر-قداستین 42سانتی متر-قد جلو58سانتی متر -قدپشت 65سانتی متر
سایز 12
پهنا46سانتی متر-قداستین43سانتی متر-قد جلو60سانتی متر-قدپشت 69سانتی متر
سایز 14
پهنا50سانتی متر-قداستین 44سانتی متر-قد جلو 62سانتی متر-قد پشت 71سانتی متر
سایز 16
پهنا50سانتی متر-قداستین45سانتی متر-قد جلو62سانتی متر-قدپشت73سانتی متر
محصولات مرتبط

تنظیمات

اضافه به مقایسه0

فهرست