گن کمری 9 فنره 3 قزن آنچری کلمبیا 1039

سایز
رنگ
موجودی : 0 عدد
اضافه به مقایسه0
جدول سایز بندی
1039Mshki-34

مشخصات

سایز 36
رنگ کرم(دورشکم 72سانت) - رنگ مشکی(دورشکم 72سانت)
سایز 38
رنگ کرم(دورشکم 79 سانت) - رنگ مشکی(دورشکم 79 سانت)
سایز 40
رنگ کرم(دورشکم80سانت) - رنگ مشکی(دورشکم 80 سانت)
سایز 42
رنگ کرم(دورشکم- سانت) - رنگ مشکی(دورشکم 88 سانت)
سایز 44
رنگ کرم(دورشکم94 سانت) - رنگ مشکی(دورشکم 94 سانت)
سایز 46
رنگ کرم(دورشکم- سانت) - رنگ مشکی(دورشکم 98 سانت)
سایز 48
رنگ کرم(دورشکم- سانت) - رنگ مشکی(دورشکم - سانت)
سایز 50
رنگ کرم(دورشکم - سانت) - رنگ مشکی(دورشکم 106 سانت)
سایز 52
رنگ کرم(دورشکم- سانت) - رنگ مشکی(دورشکم 112 سانت)
سایز4تا6سال
پس از خرید این محصول جهت اطمینان از سایز دقیق با شما تماس خواهیم گرفت.
محصولات مرتبط

تنظیمات

اضافه به مقایسه0

فهرست